Όροι Χρήσης

Ο παρών ιστότοπος σέβεται απόλυτα τα δικαιώματα των επισκεπτών/χρηστών του στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και την εθνική νομοθεσία.

Λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλειά σας.

Ειδικότερα για τα cookies του ιστότοπου:

Μοναδικά cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, και συγκεκριμένα: α) τα απαραίτητα session cookies, για να είναι εφικτή η λειτουργία και αλληλεπίδραση του ιστότοπου με τον επισκέπτη, τα οποία διαγράφονται μετά το πέρας της επίσκεψης στον ιστότοπο. β) cookies λειτουργικότητας, για την ευκολότερη περιήγηση του χρήστη, όπως για την “απομνημόνευση” της αποδοχής των όρων χρήσης και πολιτικής απορρήτου ώστε να μην εμφανίζεται συνεχώς η σχετική ειδοποίηση κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα.

Ειδικά για την συμμετοχή σας στη συλλογή υπογραφών:

Για την συμμετοχή σας στην πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών συμπληρώνετε ως υποχρεωτικά πεδία το Όνομα, το Επώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, προαιρετικά δε και την ιδιότητά σας.

  • Με την αποδοχή των παρόντων όρων και την υποβολή της συμμετοχής σας, σας αποστέλλεται στη διεύθυνση e-mail που συμπληρώσατε ένας μοναδικός σύνδεσμος (link) στον οποίο πρέπει να μεταβείτε για να ολοκληρωθεί η διαδικασία συνυπογραφής σας.
  • Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το ονοματεπώνυμο (και η ιδιότητά σας, αν την έχετε συμπληρώσει) δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα αυτής της πρωτοβουλίας, για το χρονικό διάστημα που αυτή θα αξιοποιείται ως μέσο προβολής, ανάδειξης και διεκδίκησης των αιτημάτων που περιέχονται στο κείμενο.
  • Η διεύθυνση e-mail σας χρησιμοποιείται μόνο για την παραπάνω διαδικασία αυθεντικοποίησης και επιβεβαίωσης της συνυπογραφής σας. Δεν δημοσιεύεται με κανέναν τρόπο, ούτε στην παρούσα ιστοσελίδα, ούτε γίνεται αντικείμενο άλλης επεξεργασίας για οποιοδήποτε, προωθητικό ή άλλο σκοπό.
  • Συνολικά, τα προσωπικά σας στοιχεία με κανέναν τρόπο και για κανένα λόγο ΔΕΝ θα προωθηθούν, διαβιβαστούν, και δημοσιοποιηθούν, παρά μόνο για τις ανάγκες και τους σκοπούς της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας συλλογής υπογραφών. Συγκεκριμένα, οι υπογραφές που θα συλλέγονται (ονοματεπώνυμα, ιδιότητες) θα αξιοποιούνται για την σχετική ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του λαού, την συλλογική παρέμβαση στους αρμόδιους φορείς και γενικά την πλατιά ανάδειξη της πρωτοβουλίας και των ζητημάτων και αιτημάτων που προβάλλονται με αυτήν. Για τους σκοπούς αυτούς θα αξιοποιηθεί κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο, όπως ενδεικτικά η διαμόρφωση υπομνημάτων προς τις αρχές, η δημοσίευση της πρωτοβουλίας και των υπογραφών σε εφημερίδες και άλλα μέσα ενημέρωσης, έντυπα, διαδικτυακά κ.α.
  • Η επιλογή αποδοχής των παρόντων όρων συλλογής – επεξεργασίας επέχει θέση ρητής και ειδικής συγκατάθεσης σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, γι’ αυτό και συνιστά απαραίτητο στοιχείο – βήμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνυπογραφής σας.